Zmiany KZR INIG / ISCC / REDcert od 01.09.2017 r.

Napisane 31 sierpnia 2017 o 13:48:32

iscc biofuel biopaliwa certyfikat certification

Komisja Europjska wprowadziła wiele zmian w zakresie funkcjonowania systemów zrównoważonego rozoju ISCC / REDcert / KZR INIG / 2BSvs

Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. deklaracja emisji GHG w całym łańcuchu zrównoważonego rozwoju;
  2. deklarowanie wartości domyślnych w uzasadnionych przypadkach;
  3. doprecyzowanie przekazywania informacji w łańcuchu;
  4. 50% redukcja emisji GHG;
  5. informacje przekazywane do KE;
  6. doprecyzowanie wartości NUTS 2 oraz przeliczenia emisji na suchą masę;
  7. wprowadzenie FF (feedstock factor);

Prowadzimy szkolenia z zakresu zmian w systemach, telefon kontaktowy: +48665606846

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyceny wrożenia proszę o kontakt lub wypełnienie formularza zapytania >>> kliknij

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates | Home site: Quality Assurance Poland