Certyfikacje ISCC i REDcert INIG

Napisane 21 maja 2012 o 12:34:56

certyfikat iscc, redcert, nta, sustainability

Jak powszechnie wiadomo zapasy ziemskie źródeł nieodnawialnych są już na wykończeniu. Specjaliści alarmują więc już od wielu lat do tego aby szukać alternatywnych rozwiązań i kolejnych pomysłów, które mogłyby uchronić nasze środowisko przed całkowitą zużyciem tych naturalnych zasobów. Ważne jest stworzenie jednego spójnego planu działania, który pozwoli zachować równowagę i wykorzystanie innych dostępne nam naturalnych środków do produkcji energii. Jednym z pomysłów na rozwiązanie problemu jest naturalne wytwarzanie w rolnictwie biopaliwa i biomasy. Istotne są także międzynarodowe certyfikacje ustalone wewnątrz Unii Europejskiej, które mają na celu ochronę naszego środowiska naturalnego, oraz naszego zdrowia dzięki rozwojowi produkcji jak największych ilości biomasy i biopaliw. Stworzono przy tym dwa systemy certyfikacji, które niezwykle szczegółowo opisują zasady, którymi należy się kierować w trakcie produkcji biomasy i biopaliwa. Są to systemy ISCC, czyli System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliwa, który powstał w zgodzie z Dyrektywą promującą źródła energii odnawialnej. Drugim systemem jest REDcert który odnosi się do produkcji biomasy, który w głównej mierze ma na celu ochronę człowieka i jego środowiska naturalnego przez między innymi ograniczenie powstawanie gazów cieplarnianych.

Celem tych systemów jest zapewnienie równowagi naszej gospodarce rolnej i ochronę naszych zasobów naturalnych. Oczywiście wdrożenie tych systemów w życie jest procesem dosyć żmudnym i wymaga wielu wyrzeczeń z każdej strony, poczynając od rolnika.

Wdrożenie tych systemów pozwoli na uprawę roślin wraz z unijnymi standardami, dzięki czemu uzyskane w ten sposób produkty mają stać się konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Wielu rolników odstrasza spora biurokracja związana z samą certyfikacją, jednak przy minimalnych założeniach produkcji biopaliw i biomasy, dokumentów wcale nie ma zbyt wiele. Sama certyfikacja w przyszłości będzie również wiązała się z większymi międzynarodowymi możliwościami.

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates