Systemy jakości produkcji biomasy i biopaliw

Posted on 21 May 2011 12:34:56

img

Dbałość o środowisko w dzisiejszych czasach jest szczególnie ważna ze względu na to że tak zwane źródła nieodnawialne na naszej ziemi już wkrótce niedługo po prostu się skończą. Naukowcy już o od wielu lat biją na alarm o konieczności znalezienia jak najszybciej alternatywnych a przede wszystkim bardzo efektywnych źródeł energii, które moglibyśmy wytwarzać w sposób naturalny nie zagrażając przy tym środowisku naturalnemu. Cały czas pojawiają się wiec nowe pomysły, które mają za zadanie zrewolucjonizować naszą planetę, a tym samym zapewnić jej dalszą egzystencję. Istotne jest więc zachowanie i nienaruszenie środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu innych dostępnych nam materiałów do wytworzenia energii. Od wielu już lat próbuje się znaleźć jakiekolwiek wyjście z sytuacji, aby energia wytworzona była wytworzona w całkowicie naturalny sposób. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu jest produkcja biomasy i biopaliw, które są wytwarzane w przedsiębiorstwach, ale również gospodarstwach rolnych. Cały taki proces może być ogromna szansą dla niejednego rolnika, który dzięki temu może spróbować swoich działalności na arenie międzynarodowej i rozwinąć całkiem obiecujący interes. Oczywiście, żeby w ogóle ktokolwiek mógł uczestniczyć w tym procesie musi najpierw spełnić szereg wymogów dotyczących zrównoważonej gospodarki i obwarowanych przepisami prawnymi Unii Europejskiej. Biurokracji z tym związanej jest więc sporo. Każda nawet najmniejsza taka produkcja musi być certyfikowana, aby nie dochodziło do jakichkolwiek nadużyć i zniszczeń środowiska na przykład wycinki lasu, czy zanieczyszczenia gleb. Certyfikaty produkcji mają przede wszystkim funkcję ochronną i zapobiegawczą. Takie przepisy mają zapewnić równowagę w gospodarce gruntowej, zabiegać niepotrzebnemu zużyciu naszych zasobów naturalnych czy też starać się o redukcję gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Tak więc wyprodukowane w ten sposób paliwo u rolnika powinno być wytwarzane przede wszystkim w sposób nie szkodzący środowisku. Sam również proces wytworzenia takiej energii jest bardzo żmudny i długi i obejmuje szereg innych dodatkowych działań, żeby dojść do efektów końcowych.

Wdrożenie jednak dwóch najważniejszych certyfikatów jakości czyli ISCC i ReDcert daje nam dodatkowo gwarancję prawną państw należących do Unii Europejskiej. Zgodność z normami prawnymi na poziomie wszystkich podmiotów jest sprawdzana przez wyspecjalizowane w tym firmy, które przeprowadzają kontrolę jakościową podczas produkcji. Niestety w Polsce jest ich ciągle nie wiele, dlatego też znikoma ilość osób ma odpowiednie kwalifikacje aby przeprowadzić taki audyt. Najważniejsze jest jednak to, aby certyfikaty gwarantowały producentom biopaliw przejrzystość, niezależność oraz możliwość pracy w międzynarodowym towarzystwie. Te znaki jakości z pewnością już w najbliższym czasie staną się wyróżnikiem dla gospodarstw, które w oparciu o gospodarkę zrównoważonego rozwoju, dbają o środowisko i przyszłość całej planety wytwarzając biomasę i biopaliwa. Oczywiście każdy z dwóch certyfikatów jakości ma inne wymogi i założenia: - ISCC, czyli certyfikat, który zakłada również wypełnianie założeń gospodarki zrównoważonego rozwoju. Jest to także oznaczenie, które pozwala nam odróżniać energię wytworzona z źródeł nieodnawialnych z tą która zastała wyprodukowana zachowując wszelkie idee i wymogi Unii Europejskiej. Wszystkie te zasady sa równocześnie zagwarantowane w Dyrektywie 2009/28/ EC , która ma zadanie promować źródła energii odnawialnej. Ten certyfikat przy pomocy akty prawnego i dyrektywy powala każdemu z klientów na obliczenie ile emituje do środowiska gazów cieplarnianych podczas wytwarzania biomasy, a także pilnuje by wszystkie standardy z tym związane były zachowane. Największym i głównym celem Systemu Certyfikacji łańcuch produkcji Biomasy i Paliw jest to, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych wysyłanych do atmosfery, a tym samym jej ochronę, oraz dobre i bezpieczne wykorzystanie gruntów. Dzięki temu systemowi jakości możemy być pewni, że uprawy z takich gospodarstw są w pełni ekologiczne, przy maksymalnym wykorzystaniu gruntów. W dzisiejszym świecie często grunty są bezmyślnie niszczone, dlatego właśnie taki system za zadanie je prawnie chronić przed wszelkimi zagrożeniami. To samo zresztą dotyczy całego środowiska, jak również atmosfery. Towary i produkty objęte znakiem jakości na pewno są wysokiej jakości spełniając tym samy wszelkie standardy dlatego wraz z certyfikatem możemy być pewni, że nie są one w żaden sposób podrobione czy zafałszowane w sposób sztuczny. W związku z czym nie mają żadnych przeciwwskazań, aby użyć ich w produkcji biomasy i biopaliw.

REDcert, jest to również certyfikat określający system jakości i standardy, które należy zachować bezpośrednio przy produkcji biomasy. Certyfikat ten podobnie jak ISCC również ma mocną podstawę prawną zagwarantowaną przez Unię Europejską – Dyrektywą 2009/30/EC. Również REdcert zapewnia opiekę nad wszystkimi etapami produkcji od samego początku do końca. Czyli od gromadzenie, przetwarzania aż po produkcję i powstanie biopaliwa. Pod względem prawnym również tutaj jest to dosyć skomplikowane i wymaga czasem bardzo szerokiej dokumentacji, aby potwierdzić spełnienie wszelkich norma jakościowych podczas wytworzenia efektów końcowych. System opowiada się również za polityką usystematyzowania technologicznego, tak aby pewne przepisy prawne również gwarantowały ekologię tego typu działań, ponieważ jak dotąd technologia ma z pewnością najbardziej zły wpływ na całe środowisko. Dzięki temu certyfikatowi, producenci mogą gwarantować jakość i wysoki standard swoich wyprodukowanych biopaliw, a kliencie również mogą czuć się bezpieczni wiedząc, że wszystkie wymagane normy zostały z pewnością spełnione.

Tego typu znaki jakości są ważne przede wszystkim dla producentów, rolników, którzy pielęgnują jedynie swoje uprawy pod produkcję biopaliw. A także dla osób które starają się użytkować tereny zielone, grunty, a także dla osób wytwarzających energię z odpadów. Zainteresowane takim znakiem mogą również być z pewnością producenci materiałów przeznaczonych dla wytwarzania biomasy i biopaliw. Istotny jest także dla dystrybutorów, firm handlowych i instytucji unijnych. Jeśli mamy wiedze o tym oznakowaniu to dzięki temu mamy przede wszystkim możliwość zakupu ekologicznie wykonanych produktów i towarów, które spełniają założenie budowania zrównoważonej gospodarki. Kupując również takie towary mamy poczucie bezpieczeństwa, że są one zdrowe zarówno dla nas jak i dla całego środowiska w związku z tym, że zostały w odpowiedni sposób wytworzone za pomocą odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorcy za to, którzy korzystają z certyfikacji mogą bez problemu mierzyć ile gazów cieplarnianych wydalają podczas poszczególnej fazie produkcji do atmosfery. Zresztą wytwarzanie biomasy i biopaliw z źródeł nieodnawialnych to doskonała okazja do rozwoju własnej działalności gospodarczej w międzynarodowym środowisku. Jest to mało rozpowszechnione w Polsce, ale byłaby to duża szansa dla wielu gospodarstwa, które mogłyby się dzięki temu w skuteczny sposób rozwinąć. Sam znak oznacza jakość więc stanowi również doskonałe zagrożenie dla konkurencji, które nie mogą się nim pochwalić, a coraz więcej ludzi zwraca jednak na ekologiczne produkty, wyznając przy tym ekologiczny styl życia. Z pewnością wybiorą oni produkt który zagwarantuje im przede wszystkim bezpieczeństwo, ponieważ każdy może być pewien co do jakości i standardów takiego produktu. Z czystym sumieniem właściwie wówczas można brać odpowiedzialność za własne wyroby, ponieważ są najlepsze i do tego ekologiczne i zdrowe. Biorąc również uwagę, że ponosimy przy tym bardzo małe koszty, lub prawie żadne oznacza to dla nas i całego środowiska czysty zysk. Oczywiście trzeba sobie również zdawać sprawę, że taka produkcja nie jest do końca taka łatwa i przyjemna ponieważ wymogi są bardzo restrykcyjne, a praca podczas produkcji jest na bieżąco kontrolowana przez wykwalifikowanych specjalistów do przeprowadzani audytu.

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates