certyfikacja ISCC / REDcertCertyfikacja biopaliw
w łańcuchu zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów
wymagania REDCERT EUCertyfikacja biomasy
spełniającej kryteria cross compilane
Szkolenia ISCC, REDcert, GHGSzkolenia wewnętrzne
dla pracowników odpowiedzialnych za ISCC, REDcert, 2BSvs
audyt redcert, iscc, certyfikatAudyty wewnętrzne
przeprowadzane przed certyfikacją systemów ISCC, REDcert
emission GHG, kalkulacje emisji co2Obliczenia rzeczywiste emisji GHG
kalkulacje CO2, alokacja

Zmiany w systemach ISCC EU / REDcert EU / KZR INIG od 01.09.2017 r.

Napisane: 31 sierpień 2017 o 13:22:34

KZR INIG gorzelnie

Komisja Europejska wprowadziła szerg zmian w systemach zrównoważonego rozwoju ISCC / REDcert / KZR INIG / 2BSvs. Zmiany w szczególności obejmują deklarowanie emisji GHG na wszystkich etapach łańcucha zrównoważonego rozwoju.

Prowadzimy szkolenia, wdrożenia, konsultacj z zakresu zmian w systemach zrównoważonego rozwoju KZR INIG / REDcert / ISCC.

Dodatkowe informacje o zmianach - kliknij

Szkolenie dla gorzelni i wytwórców bioetanolu: 10-11 września 2015 r.

Napisane: 30 lipca 2015 o 10:42:16

KZR INIG gorzelnie

"POLSKIE GORZELNIE W OBLICZU NOWEGO WYZWANIA – PRAKTYCZNE ASPEKTY SYSTEMÓW KZR INiG/REDcert EU I SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DYREKTYWY 200/28/WE".

Szkolenie poprowadzą eksperci oraz osoby związane z funkcjonowaniem systemów kryteriów zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Gościem specjalnym będzie Kierownik biura systemu certyfikacji KZR INiG.

Dodatkowe informacje o szkoleniu - kliknij

Wyliczenia emisji GHG

Napisane 30 lipca 2015 o 08:23:49

rafineria biodiesel, bioetanol, estry

Emisja z upraw NUTS2 Polska wypełniła wymagania art. 17 i art. 18 dyrektywy 2009/28 w zakresie wyliczenia emisji gazów cieplarnianych z upraw biomasy. Wyliczone wartości muszą zostać jeszcze zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Przeczytaj całość

Double counting - biopaliwa z biomasy odpadowej

Napisane 18 kwietnia 2013 o 10:42:26

REDcert-eu 2009/28 sustainability

Niemcy jako pierwszy kraj w Unii Europiejskiej wprowadził możliwość zaliczenia biopaliw z biomasy odpadowej

Wyłącznie niektóre z odpadów mogą być wysyłane na rynek niemiecki. Certyfikacja możliwa wyłacznie w schematach ISCC DE i REDcert DE

Przeczytaj całość

REDcert oficjalnie zatwierdzony przez KE

Napisane 03 września 2012 o 08:12:56

REDcert-eu 2009/28 sustainability

Popularny w Polsce system certyfikacji zrównoważonego rozwoju biomasy i biopaliw zgodnie z dyrektywą 2009/28 został zatwierdzony przez Komisję Europejską

Schemat certyfikacji obejmuje wymagania REDcert DE oraz REDcert EU i może być stosowany dowolnie w zależności od potrzeb firm.

Przeczytaj całość

Ocena konsekwencji zmian użytkowania gruntów

Napisane 10 lutego 2012 o 17:32:58

ghg emisje wyliczenia rzeczywiste

Komitety Copa-Cogeca wyraził zastrzeżenia w stosunku do oceny przez Komisję Europejską wpływu zmiany użytkowania gruntów (LUC) na emisję CO2. (źródło: www.copa-cogeca.eu)

Szczegóły komunikatu

iLUC - indirect land use change

Napisane 03 listopada 2011 o 13:42:28

ustawa o biopaliwach i biokomponentach

Pośredni wpływ zmiany użytkowania gruntów na cele produkcji biopaliw , znany również jako ILUC , odnosi się do niezamierzonych konsekwencji zwiększonego uwolnienia emisji gazów cieplarnianych (GHG) z powodu zmiany sposobu użytkowania gruntów na świecie. Zmiany te wywołane przez rozszerzenie obszarów upraw roślina do produkcji etanolu lub biodiesela w związku ze zwiększonym popytem na biopaliwa. Ponieważ naturalne obszary, takie jak lasy i łąki pochłaniają CO2 a w związku z ich likwidacją przekłada się na wzrost netto emisji gazów cieplarnianych.

Przeczytaj całość

1 2 3 4 »
Strona 1 z 4