ISCC EU - International Sustainability & Carbon Certification

Napisane 21 maja 2012 o 12:34:56

iscc biofuel biopaliwa certyfikat certification

System certyfikacji ISCC łańcucha produkcji biopaliw odnosi się do wyszystkich rodzajów biomasy i odpadów (np. UCO) przeznaczonych na cele związne z energią (biopaliwa, biomasa, biopłyny) zgodnie z dyrektywą 2009/28.

Certyfikacja według tego schematu obejmuje:

 1. Pierwsze punkty zbiórki biomasy roślinnej (FGP);
 2. Zakładu produkujące surowy spirytus lub olej roślinny (CU);
 3. Rafinerie i instalacje do produkcji biopaliw (estry metylowe, etanol) (CU);
 4. Firmy handlowe oraz magazyny i centra logistyczne;

System ISCC określa standardy i procedury, jakie musz być stosowane w całym łańcuchu produkcji biopaliw.

Celem tego systemu jest miedzy innymi:

 • ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych,
 • racjonalne wykorzystanie gruntów,
 • ochronę biosfery,
 • zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.

System ISCC określił 6 zasad które muszą być przestrzegane przez każdą firmę zajmującą się produkcja biopaliw.

 1. Biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność (np. Natura 2000, ochrona ptactwa, itp.).
 2. Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej ( ochrona gleb, wód, powietrza oraz GAP).
 3. Pracownicy muszą być przeszkoleni i spełniać wymagania Kodeksu Pracy.
 4. Prawa człowieka muszą być prawami obowiązującymi.
 5. Produkcja biomasy nie może naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego.
 6. Należy stosować dobre praktyki zarządzania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyceny wrożenia proszę o kontakt lub wypełnienie formularza kontaktowego >>> kliknij

Informacje na temat ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) - www.iscc-system.org

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates | Home site: Quality Assurance Poland