REDcert DE

Napisane 18 lipca 2014 o 10:38:25

REDcert certyfikacja EU / DE

System REDcert to system certyfikacji biomasy (zbóż, olejów roślinnych, odpadów, biopaliw), który obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz dodatkowo swoim zakresem obejmuje również Ukrainę i Białoruś. Od 01 października 2014 system REDcert EU - więcej... będzie uznawany w Polsce jako system realizujący wymagania ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Więcej na temat REDcert EU - kliknij.

Każda firma dostarczająca surowce do produkcji biopaliw jest zobowiązana do potwierdzenia kryteriów zrównoważonego rozowju w łańcuchu produkcji biokomponentów - przykładowo: estrów, bioetanolu, oleju roślinnego, HVO, itp. Stosowanie systemów ma na celu stworzenie przejrzystego i praktycznego systemu zapewniającego realizację celów wskaźnikowych w każdym kraju EU.

Certyfikacja ma na celu:

  • potwierdzenie spełnienia wymagań kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR) i dyrektywy 2009/28/WE
  • potwierdzenie pochodzenia biomasy do produkcji biopaliw / biokomponentów
  • uzyskanie preferencji podatkowych w zakresie zastosowania odpadów do produkcji biopaliw

System obejmuje również:

  • metodykę obliczenia emisji gazów cieplarnianych (wyliczenia redukcji GHG) i potwierdza spełnienie wymagań dyrektywy 2009/28,
  • zrównoważone zagospodarowanie gruntów,
  • ochronę naturalnej biosfery,
  • ochronę praw człowieka i pracownika.

Formularz kontaktowy

Informacje na temat systemu REDcert - www.redcert.org

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates