REDcert EU/DE

Napisane 03 września 2012 o 08:14:26

redcert-eu biopaliwa biomasa rzepak

Komisja Europejska uznała system certyfikacji REDcert EU.

W przypadku gdy firma jest już certyfikowana w systemie REDcert należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego podając swój aktualny numer rejestru w systemie REDcert aby dokonać zmian w rejestrze (zmiana między REDcert DE a REDcert EU). Wniosek o rozszerzenie lub o ewentualną zmianę umowy Następnie przedsiębiorstwo otrzyma drogą pocztową przesyłkę zawierającą zmienione umowy systemowe do podpisania.

Zgodnie z informacjami REDcert nowe europejskie umowy (REDcert EU) zostaną możliwie szybko przesłane pocztą. W sytuacji gdy firma chce przystąpić do systemu certyfikacji REDcert po raz pierwszy należy wybrać odpowiedni rodzaj wymagań (EU/DE). link do informacji szczegółowych

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu „REDcert” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE - link.

System REDcert EU to system certyfikacji biomasy, który od 27 lipca 2012 roku obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Jest to certyfikat udawadniający pochodzenie biomasy lub biokomponentów w kryteriach zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy- przykładowo: estrów (RME/FAME), etanolu (ETH), oleju roślinnego, destylatów, itp. Tworzenie takich systemów ma na celu stworzenie przejrzystego i praktycznego systemu międzynarodowego do certyfikacji produkcji biomasy.
Formularz kontaktowy

System certyfikacji REDcert EU obejmuje:

Informacje na temat systemu REDcert EU - www.redcert.org

© Copyright 2011 | Sustainability biofuel / biomass | Design: Dream Web Templates