ISCC EU system zrównoważonego rozwoju

iscc eu iscc plus biomasa biopaliwa gras

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw dający możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł. ISCC opiera się o wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE 2009 r.). System certyfikacji ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale także zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych (dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw).

Usługi związane z systemem ISCC EU:

 • doradztwo w zakresie ISCC EU,
 • szkolenia indywidualne,
 • wdrożenia systemu ISCC EU,
 • obliczenia emisji GHG,
 • weryfikacje dostawców rolnych,
 • weryfikacje bilansów masy,
 • audyty wewnętrzne.

Obliczenia emisji gazów cieplarnianych prowadzi w oparciu o wymagania systemów zrównoważonego rozwoju jak również w oparciu o metodykę IPCC. Nasze obliczenia gwarantują 100% zgodność z wymaganiami systemów.


Program ISCC EU obejmuje:

Program dobrowolny określa wymagania i wymaga respektowania kilku rodzajów kryteriów ilościowych i jakościowych.

 1. Biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność (np. Natura 2000, ochrona ptactwa, itp.)
 2. Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej ( ochrona gleb, wód, powietrza oraz GAP)
 3. Pracownicy muszą być przeszkoleni i spełniać wymagania Kodeksu Pracy
 4. Prawa człowieka muszą być prawami obowiązującymi (wytwarzanie biomasy nie może być sprzeczne z prawami człowieka, prawami pracowniczymi i prawami do ziemi oraz wspierać zrównoważone warunki pracy oraz zdrowie pracowników, bezpieczeństwo oraz powinna bazować na odpowiedzialnych relacjach społecznych)
 5. Produkcja biomasy nie może naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego
 6. Należy wprowadzić dobre praktyki zarządzania

Certyfikat ISCC jest obiektywnym dowodem na spełnianie przez producentów biomasy i biopaliw wymagań prawnych, obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, dzięki czemu mogą oni wprowadzić je do sprzedaży w państwach członkowskich UE. Wdrożenie systemu ISCC oznacza potwierdzenie, że firma przykłada wagę do kwestii ochrony środowiska i buduje wizerunek firmy nastawionych proekologiczne – certyfikacja ISCC pozwala na monitorowanie emisji gazów cieplarnianych na każdy etapie produkcji biopaliw i biomasy.

Weryfikacja biomasy i biopaliw jest obecnie koniecznością w uzyskaniu dostępu do rynków europejskich, a w przypadku dystrybutorów biopaliw w możliwości korzystania z ulg podatkowych wprowadzonych w UE. Certyfikowana biomasa może być również wykorzystywana do innych celów np. w przemyśle spożywczym. Standard ISCC ułatwia handel o zasięgów krajowym i międzynarodowym, otwierając dostęp do zwiększonego potencjału rynkowego.


Wycena usług w zakresie ISCC EU

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.


Co nas wyróżnia ?

Pomagamy naszym Klientom określić i zrozumieć ich wpływ na środowisko poprzez zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w cyklu życia biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej. Doradzamy w obszarze systemów zrównoważonego rozwoju.