Standard SBP dla biomasy stałej

SBP biomasa elektrownie ciepłownie

Sustaianable Biomass Program (SBP) to inicjatywa na rzecz rozwoju zrównoważonej biomasy założona przez największe firmy energetyczne. Dzięki niej został opracowany system certyfikacji łańcucha dostaw począwszy od lasu, z którego pochodzi surowiec, aż po finalnego użytkownika biomasy. Celem SBP jest przestrzeganie regulacji prawnych i zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. Ramy systemu koncentrują się na realizacji bieżących zmian w społeczeństwie. W związku z tym, szczególną uwagę przykłada się do przestrzegania społecznej zmiany użytkowania gruntów i różnorodności biologicznej.

Usługi związane z systemem SBP:

 • doradztwo w zakresie SBP,
 • szkolenia indywidualne,
 • wdrożenia systemu SBP,
 • obliczenia emisji GHG,
 • weryfikacje dostawców drewna,
 • weryfikacje bilansów masy,
 • audyty wewnętrzne.

Posiadacze certyfikatu SBP mają pewny dostęp do UE, a także zgodność zbiorów z rozporządzeniem EUTR.


Zakres systemu SBP obejmuje następujące podzakresy:

 • Surowiec drzewny (nie obejmuje produktów rolnych i produktów ubocznych)
 • Certyfikowane produkty (obecnie wyłącznie biomasa drzewna)
 • Zastosowanie certyfikatu SBP (możliwość zastosowania globalnie)
 • Kraje o zgodność z przepisami (spełnia wszystkie wymagania prawne w UK i Danii)
 • Kategorie posiadacza certyfikatu (glównie producenci, firmy handlowe i podmioty wykorzystujące biomasę)
 • Końcowi użytkownicy biomasy (przemysł producentów energii cieplnej i elektrycznej)
 • Znaki towarowe (dopuszczalne używanie logo SBP)
 • Związek z innymi systemami (DINplus, ENplus)

Program SBP został stworzony w oparciu o system FSC i uznaje certyfikację zarówno FSC, jak i PEFC. Celem SBP nie jest zastąpienie tych systemów. Mimo pokrywających się wymogów, certyfikacja FSC i PEFC nie obejmuje pełnego zakresu wymagań certyfikacji SBP – i vice versa.


Dokumentacja systemu SBP:

 1. Standard 1 - Feedstock Compliance Standard.
 2. Standard 2 - Verification of SBP-compliant Feedstock.
 3. Standard 3 - Requirements for Certification Bodies.
 4. Standard 4 - Chain of Custody.
 5. Standard 5 - Collection and Communication of Data.
 6. Standard 6 - Energy and Carbon Balance Calculation.

System certyfikacji SBP został zaprojektowany jako jasne określenie zasad, standardów i procesów niezbędnych do wykazania takiej zgodności. Tam, gdzie to możliwe, stosuje się normy FSC i PEFC oraz procesy już stosowane do innych strumieni produktów leśnych. W razie potrzeby nastąpi dalsze udoskonalenie i wzmocnienie standardów SBP. Powiązanie z certyfikatem ENplus, który jest ogólnoeuropejskim standardem jakościowym dla pelletu drzewnego. Mimo dobrowolności tego systemu, stał się wraz z certyfikatem DINplus, powszechnym standardem dla tego rodzaju paliwa, wymaganym przez producentów kotłów, dystrybutorów pelletu, sieci detaliczne czy sektor energetyczny.


Co nas wyróżnia ?

Pomagamy naszym Klientom określić i zrozumieć ich wpływ na środowisko poprzez zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w cyklu życia biopaliw, energii elektrycznej i cieplnej. Doradzamy w obszarze redukcji emisji GHG.